Myytävät asunnot, tontit ja kiinteistöt Muhoksella, Oulun lähellä

Ameta Oy perustettiin vuonna 2004 Leppiniemen alueen kehittämisprojektia varten. Yritys osti tuolloin Muhokselta Leppiniemen, Pyhäkosken voimalaitoksen entisen asuinalueen sekä ympäröiviä maa-alueita Oulujoki-varresta.

Tavoitteena oli turvata arkkitehti Aarne Ervin suunnitteleman Leppiniemen asuinalueen säilyminen mm. kaavoittamalla alue ja päivittämällä sen kunnallistekniset järjestelmät siten, että yksityishenkilöillä on mahdollisuus ostaa sieltä kiinteistöjä. Tavoitteena oli myös kaavoittaa sekä omakoti-, että loma-asuntotontteja Oulujokivarteen sekä asemakaavatontteja Leppiniemen asuinalueen tuntumaan.

Montta-Pyhänsivu osayleiskaava sai lainvoiman vuonna 2007 ja Leppiniemen asemakaava on vahvistettu alkuvuodesta 2014.

Ameta Oy on myynyt kaikki Leppiniemen omakotitalot. Myös vierasmaja, sekä Leppiniemen entinen kauppa ja posti ovat siirtyneet yksityisomistukseen. Alueelta on edelleen vuokrattavissa asunto-osakeyhtiömuotoisia pari- ja rivitaloasuntoja. Pari- ja rivitaloasuntoja tai kokonaisia taloja on myös myynnissä.